23.12.2022

Tramitación Licenza 2023

Documentación para o Club

Documentación necesaria para a tramitación de licencias de Deportista

1 Foto tamaño carnet (Válida en formato digital)

Copia do DNI en vigor do/a deportista (dúas caras) . Os Menores de idade engadirán copia DNI do/a asinante.


Deja tu comentario