12.12.2020

Licenzas 2021

PROCEDEMENTO DE TRAMITACIÓN DE LICENZAS

Consulta aquí os (Precios)

Documentación para o Club

Documentación Fegatri

1 Foto tamaño carnet

Copia do DNI en vigor do/a deportista (dúas caras)

(Menores de idade- Ademáis do anterior engadirán

asinada pola nai/pai ou titor/a xuntando DNI do/a asinante. No caso de non posuír DNI o menor, enviará copia do libro de familia.

Deja tu comentario